Zákazové symboly

Průchod zakázán - symbol

Průchod zakázán - symbol

Bezpečnostní tabulka - Symbol - průchod zakázán Značka průchod zakázán slouží k prevenci nehod v oblasti nebezpečných míst. Pohyblivé povrchy, nestabilní povrchy a další nebezpečné oblasti lze jasně identifikovat pomocí této bezpečnostní tabulky. S dostatečným značením můžete jasně...
19Kč
... více informací
Symbol - zákaz kouření a manipulace s palmenem

Symbol - zákaz kouření a manipulace s palmenem

Symbol zakazuje výskyt otevřeného ohně a kouření Bezpečnostní značení zákaz výskytu otevřeného ohně zakazuje manipulaci s otevřeným plamenem. Oblasti s hořlavými látkami a materiály nesmějí být vystaveny ohni. Oheň ohrožuje historické budovy, provoz a skladování hořlavých nebo...
19Kč
... více informací
Symbol - zákaz pití vody

Symbol - zákaz pití vody

Symbol - zákaz pití vody - Bezpečnostní tabulka Značením zákazu pití informujete osoby, že voda není pitná. Místa s přítokem vody, které nezajišťují pitnou vodu, představují zdravotní riziko. V komerčních, průmyslových a zemědělských zařízeních se používá procesní nebo technologická...
19Kč
... více informací
Zákaz hašení vodou - symbol

Zákaz hašení vodou - symbol

Symbol - zákaz hašení vodou - bezpečnostní tabulka Nejčastěji hasicím prostředkem ohně je voda. V mnoha případech je vysoce účinná při hašení požáru. Existují však ohně, kde kontakt s vodou může požár zvýšit. Při spalování kapalin jako je benzín, tuk, olej nebo vosk, které jsou...
19Kč
... více informací

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku